MENUMENU

מהו המקצוע המסוכן ביותר בישראל?

מהו המקצוע המסוכן ביותר בישראל?

מהו המקצוע המסוכן ביותר בישראל?

מהו המקצוע המסוכן ביותר בישראל?

 

ישנם נתונים רבים הנוגעים לתאונות העבודה המתרחשות בישראל מדי שנה.
הנתונים נאספים משני גופים, המוסד לביטוח לאומי ומנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה.
שני הגופים משתפים פעולה (באופן קבוע) על מנת להפיק דו"ח תקופתי העוסק בתאונות העבודה בישראל, באופן כללי ובתאונות עבודה קטלניות בפרט.
הנתונים שנביא לפניכם במאמר זה, מבוססים על הדו"ח העדכני ביותר, הסוקר את תאונות העבודה שהתרחשו בישראל בין השנים 2015-2011.

באילו ענפי כלכלה מתרחשות רוב תאונות העבודה?

ענפי המשק שבהם ניתן לראות את המספר הגבוה ביותר של מקבלי דמי פגיעה בשנים 2014-2011 הם: ענף התעשייה, ענף המסחר וענף הבינוי.
אמנם ישנם הכי הרבה נפגעים שמקבלים דמי פגיעה ובענף הבינוי הכי מעט, אך כאשר לוקחים בחשבון את כמות העובדים בכל ענף,
מתגלה תמונה שונה ומתברר שדווקא ענף הבינוי הוא המסוכן ביותר במשק.

 

 

מהו המקצוע המסוכן ביותר בישראל?

המקצוע המסוכן ביותר בישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פילוח לפי מעמד אזרחי

על סמך הנתונים שאוספים שני הגופים, ניתן לבצע פילוחים שונים, כדי להסיק מסקנות חשובות. כך לדוגמה, כאשר מפלחים את אוכלוסיית הנפגעים לפי המעמד האזרחי שלהם,
מגלים כי השיעור של נפגעי תאונות העבודה בישראל שהינם בעלי אזרחות ישראלית יורד החל משנת 2011 בקצב של שלושה אחוז בשנה
וששיעור הנפגעים שהינם תושבי השטחים,
נותר זהה לאורך השנים.
לעומת זאת שיעור הנפגעים שהינם עובדים זרים, עולה בקצב מהיר של כ-12 אחוזים בשנה.
למעשה בין שנת 2011 לשנת 2014, 
ניתן לראות עלייה של 42% בשיעור נפגעי תאונות עבודה שהינם עובדים זרים.

הואיל ועובדים זרים ועובדים תושבי השטחים מועסקים בענפים מסוכנים, ניתן להניח כי מדובר בתוצאה של תת דיווח, כלומר שחלק ניכר מהתאונות נותרות לא מדווחות.

 

נתונים הנוגעים לתאונות עבודה קטלניות

 • סך הכול אירעו בשנת 2015 בישראל, 53 תאונות עבודה קטלניות. בתאונות אלו הלכו לעולמם 54 עובדים.
  נקודת האור היא ששיעור ההרוגים בתאונות עבודה יורד מדי שנה בקצב של שישה 
  אחוז לשנה (סך הכול מדובר בירידה מצטברת של כ-25 אחוזים בשיעורי ההרוגים בין 2015-2011).
 • 34 עובדים בענף הבינוי נהרגו במהלך העבודה בשנת 2015, עשרה עובדי תעשייה, שני עובדים בתעשיית השירותים והמסחר ושני עובדים בענף החקלאות.
 • כאשר משווים את שיעור ההרוגים בתאונות עבודה בקרב העובדים הישראלים אל מול העובדים הזרים בענף הבינוי בשנת 2015, לומדים כי ההסתברות
  שעובד ישראלי יקפח את חייו במהלך עבודתו בענף זה, נמוכה פי 2 מההסתברות שעובד זר יקפח את חייו.
 • לפי הנתונים שנאספו בנושא זה בשנת 2015, ניתן ללמוד שההסתברות שעובד בענף התעשייה יקפח את חייו בתאונת עבודה, נמוכה פי 5 מההסתברות
  שעובד בענף הבינוי יקפח את חייו במסגרת עבודתו.

מה הם גורמי הפגיעה שגרמו למוות של עובדים בענף הבינוי?

לסיום, לאחר שהבהרנו כי ענף הבינוי הוא המסוכן ביותר וכי עובד זר העוסק בתחום הבינוי נמצא בסיכון הגבוה ביותר לקפח את חייו,
נבחן את גורמי הפגיעה הקטלניים בענף זה בשנת 2015 להלן:

 • 21 עובדים הלכו לעולמם כתוצאה מנפילה מגובה רב.
 • שבעה עובדים הלכו לעולמם כתוצאה מהתמוטטות או קריסה.
 • ארבעה עובדים הלכו לעולמם כתוצאה מנפילה של עצם כלשהו או מכה מעצם נע.
 • שני עובדים התחשמלו למוות.

 

צרו עמנו קשר באמצעות:


השאירו פרטים ונחזור אליכםPlease leave this field empty.