MENUMENU

כך תחשבו את הפיצוי שמגיע לכם מתאונת עבודה

כך תחשבו את הפיצוי שמגיע לכם מתאונת עבודה

כך תחשבו את הפיצוי שמגיע לכם מתאונת עבודה

כך תחשבו את הפיצוי שמגיע לכם מתאונת עבודה

כך תחשבו את הפיצוי שמגיע לכם מתאונת עבודה

חשבו את הפיצוי שמגיע לכם מתאונת עבודה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אם נפגעתם בתאונת עבודה ואכן הוכרתם כנפגעי עבודה עקב מחלת מקצוע או תאונת עבודה, הנכם זכאים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה,
ריפוי ושיקום מקצועי ורפואי וכן מענק או קצבת נכות, בהתאם למצבכם, למידת החומרה של הפגיעה והדיאגנוזה הרפואית.
במאמר שלפניכם נפרט אודות הזכויות השונות להן אתם זכאים מטעם המוסד לביטוח הלאומי.

ריפוי ושיקום

נפגעי תאונות עבודה זכאים לקבלת תשלום (התשלום ניתן כהחזר כנגד הצגת חשבוניות) עבור הוצאות הקשורות לריפוי,
כלומר הוצאות הקשורות למשל לאשפוז בבית החולים או בכל מוסד רפואי אחר והוצאות הקשורות לדוגמה למכשירים רפואיים
כמו מכשירי שמיעה לצורך העניין. בנוסף, כפי שציינו, אם נפגעתם בתאונת עבודה או נפגעתם כתוצאה ממחלת מקצוע,
הנכם זכאים לשיקום מקצועי. זאת כמובן במקרה שבו הנזק שנגרם לכם מונע מכם לשוב לעבודה שלכם. שיקום מקצועי
הוא תחום רחב ביותר הכולל קורסים שונים להסבה מקצועית, המופעלים על ידי המוסד לביטוח לאומי. מטרתם של הקורסים השונים,
להכשיר את נפגעי העבודה לעבודות שונות, בהתאם לרמת התפקוד והיכולת שלהם לאחר התאונה.

דמי פגיעה

אם תאונת העבודה או מחלת המקצוע הובילה לכך שלא תוכלו לעבוד, יהיה באפשרותכם לקבל דמי פגיעה במשך 91 ימים לכל היותר ממועד התאונה.
התנאי לזכאות לקבלת דמי פגיעה הוא המצאת תעודת "אי כושר" למוסד לביטוח לאומי, עליה חתום רופא.
שימו לב – לא כל תעודת מחלה באשר היא מהווה תעודת "אי כושר" וחשוב להיות ערים לכך.
עליכם להמציא תעודה מיוחדת ולשים לב שכתוב עליה כי היא ניתנה לפי חוק הביטוח הלאומי.

גובה דמי הפגיעה הוא שלושת רבעי מהשכר היומי שלכם (75%), המחושב לפי השכר שקיבלתם בשלושת החודשים האחרונים (הכוונה היא לשלושת החודשים שקדמו לפגיעה) חלקי 90.
רק נציין בהקשר זה כי השכר הקובע הוא זה שהמעסיק הפריש ממנו מס לביטוח לאומי (ללא רכיבים נוספים שלא מנוכה מהם מס).
כאשר לוקחים את השכר שקיבלתם בשלושת החודשים האחרונים לפני התאונה, מחלקים את הסכום ב-90 ומכפילים ב-75%, מקבלים את דמי הפגיעה ליום.

בתום 90 ימים מהפגיעה, לא תהיו עוד זכאים לקבלת דמי פגיעה, גם אם עדיין לא תוכלו לעבוד. במקרה מעין זה, תהיו זכאים לקצבת נכות או למענק חד פעמי, בהתאם לנסיבות.

מענק נכות וקצבת נכות

מקץ 91 ימים או בתום תקופת אי הכושר (במקרה שהייתה קצרה מ-91 ימים), באפשרותכם להגיש בקשה להתייצבות בפני וועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי.
מטרת הוועדה היא לקבוע לכם אחוזי נכות ובהתאם לאחוזי הנכות, יקבעו את הזכויות הרפואיות שלכם באופן הבא:

 • מענק נכות – אם נקבעו לכם אחוזי נכות קבועים בין 19-9 אחוזים, גובה המענק יחושב לפי אחוזי הנכות שנפסקו. גם במקרה הזה מחלקים את השכר בשלושת החודשים האחרונים,
  רק שהפעם מחלקים אותו ב-3 ולא ב-90, כדי להגיע לשכר החודשי הממוצע שלכם. את המנה המתקבלת מכפילים ב-75% ואת התוצאה מכפילים ב-10% ואז ב-43.
  הסכום המתקבל הוא גובה מענק הנכות. אם לצורך העניין נפסקו לכם עשרה אחוזי נכות והרווחתם בממוצע ערב התאונה 10000 שקלים בחודש,
  תקבלו מענק בגובה של 32250 שקלים לפי החישוב הבא: 10000*0.75*0.1*43=32250
 • קצבת נכות – אם נקבעו לכם 20 אחוזי נכות ומעלה (הכוונה היא לנכות צמיתה בלבד) או דרגת נכות זמנית בשיעור של חמישה אחוז ומעלה, גובה הקצבה שתקבלו מדי חודש,
  יחושב לפי הנוסחה הבאה: השכר החודשי*75%*30%. הקצבה תשולם למשך כל החיים, אך כאשר תתקרבו לגיל שבו תהיו זכאים לקבל קצבת זקנה,
  תוכלו לבחור בין קבלת קצבת זקנה לבין קבלת קצבת נכות. אם תבחרו לקבל קצבת זקנה, תזוכו במענק חד פעמי נוסף בסכום של 36 קצבאות נכות מעבודה.

 

צרו עמנו קשר באמצעות:


השאירו פרטים ונחזור אליכםPlease leave this field empty.