SilverStream


מק"ט face-masksתמיסה מתקדמת של יוני כסף לטיפול בפצעים קשיי ריפוי

®SilverStream היא תמיסת בופר היפרטונית מבית EnzySurge, עם תכונות הידרוג'ל וריח נעים, לשמירת
והוספת לחות וטיפול בפצעים. ®SilverStream היא תמיסה צלולה, חסרת צבע, המוגנת
מזיהום חיידקי על ידי ריכוז נמוך של יוני כסף. היא מסופקת בבקבוקים של 100 מ"ל ו – 250
מ"ל.

תמיסה בעלת PH ניטראלי המכילה 5 מרכיבים שונים אשר השילוב ביניהם מגביר יעילות וזירוז פצע קשה ריפוי.

5 המרכיבים:
מים מטוהרים, גליצרול (גליצרין), סורביטן מונולאורט (טווין 20 ), טריס, מנתול וכסף ניטרטי0.01%

להוראות השימוש לחצו כאן