HD Grid


צנתר דיאגנוסטי שבגלל המבנה הייחודי שלו הוא מאפשר למפות בצורה מהירה ומדויקת כל אזור בלב. הצנתר בנוי מ 18 אלקטרודות פיזיות שיוצרות 36 סיגנלים בי פולריים לביצועה מיפוי מהיר ומדויק של הפרעות הקצב פשוטות ומסובכות כאחד.

קישור לאתר יצרן