EnSite X

מערכת Ensite X הינה מערכת מיפוי תלת מימדי שתפקידה ליצור את האנטומיה של האזור שממנו יוצאת הפרעת הקצב ולהלביש על אותה מפה אינפורמציה חיונית כגון טיב הרקמה של הלב ( VOLTAGE Map )

והתפשטות הפוטנציאלים החשמלאים בתוך הלב בזמן הפרעת הקצב.

מדובר על מערכת המשוכללת והמדוייקת ביותר שיש כיום בשוק.