קטטרים לאבחון וטיפול בהפרעות קצב הלב


Fexability – צנתר לצריבה תוך לבבית ממוקדת בעזרת אנרגית RF, במטרה לטפל בהפרעות קצב כדוגמת SVT, VT, AF & AFL.

משפחת הצנתרים הנ"ל תוכננה לצריבות עמוקות ומדויקות יותר וזאת בעזרת מערכת אשר מקררת את האזור הפריפרי לנקודת הצריבה וע"י כך אנרגית הצריבה מועברת בצורה ממוקדת יותר.

הקירור נעשה בעזרת הזרקת נוזל פיזיולוגי דרך עשרות חריצים  הממוקמים באופן אחיד בקצה של האלקטרודה הדיסטאלית למתן קירור אופטימאלי בזמן הצריבה .

הקצה של הקטטר הוא הבעל עיצוב ייחודי וגמיש האפשר להגיע ולהתמקם במקומות בלב שבהם קשה לייצב את הקטטר בזמן הצריבה כמו כן המרווח שבין האלקטרודות הוא 1mm המאפשר קבלת סיגנל תוך לבבי נקי ומדויק יותר תוך כדי הצריבה