TANDEM

חלקיקים הנטענים בתרופה(כימותרפיה). האימוביליזציה יעילה במקרים של גידולי כבד אשר לא מתאימים לניתוח. במהלך הפעולה מוזרקים החלקיקים ישירות לתוך כלי הדם הזעירים, המזינים את הגידול בכבד. טיפול ממוקד זה, מאפשר להגדיל את ריכוז החומר המוחדר קרוב מאד לגידול, תוך מזעור הנזק לרקמה בריאה.