PleurX


גאמידה הינה המשווקת הבלעדית של ®PleurX מתוצרת BD US.

לראשונה הושתל בפברואר 2009 בבלינסון. ומאז, מאות נקזים מושתלים מדי שנה בבתי החולים ברחבי הארץ.

 

ה-®PleurX הינו מוצר המסייע לחולי סרטן (ולעתים אף חולי אי ספיקת לב) הנזקקים לניקוז חוזר ונשנה של נוזלים בחלל החזה (Recurrent  Pleural Effusions) או בחלל הבטן (Ascites).

®PleurX מורכב מקטטר המושתל לחלל החזה (או הבטן) בפרוצדורה פשוטה (בהרדמה מקומית) ע"י כירורג חזה או רדיולוג פולשני.

לאחר הדרכה קצרה לשימוש במוצר החולה משוחרר לביתו.

בכל פעם שהחולה מרגיש צורך להתנקז, עליו לקחת בקבוק ®PleurX, ולחברו לקצה של הקטטר. הנוזלים יישאבו אל תוך הבקבוק (זאת בגלל שהבקבוק מגיע עם וואקום) והחולה יחווה הקלה תוך דקות ספורות.

מוצר ה- ®PleurX מכוסה ע"י כל קופות החולים.

קישור לסרטון

קישור לאתר יצרן

א. ניקור בית החזה/ חלל הבטן: החולה מגיע לבית החולים לצורך ניקוז נוזלים מבית החזה/הבטן. הטיפול כולל אשפוז יום (יתכן אף אשפוז מתמשך להשגחה) + החדרת צנתר מסוגים שונים. טיפול זה חייב לחזור על עצמו בממוצע כל שלושה ימים לכל חולה. ב. ניקוז בחדר הניתוח: טיפול זה כולל: אשפוז לצורך ניתוח להחדרת צנתר לחלל בית החזה/הבטן, אשפוז לאחר ניתוח. חיבור הקטטר לשקיות שתן לצורך ניקוז. ג. Talc powdering: אשפוז, ניתוח בהרדמה מלאה, Thoracoscopy, במהלכה מאבקים את חלל החזה ע"מ ליצור הידבקות. האלטרנטיבה המוצעת על ידנו היא: PleurX® Catheter, המוכנס למטופל באופן חד פעמי ופוטר את המטופל מלהגיע לבי"ח בכל ניקוז.

א. אין צורך בהגעה לבית החולים מדי מס' ימים על מנת להתנקז ב. אין צורך לבזבז שעות המתנה של החולה והמלווה ג. הורדת הסיכון בזיהומים באופן משמעותי ד. שליטה מלאה בתדירות ובקצב הניקוז, דבר שמקל מאוד על רמת הכאב ה. כ- 70% מהחולים מפתחים Pleurodesis תוך 30 יום ללא התערבות כירורגית

א. אין צורך במימון אשפוזי יום (ואו אישפוזים ממושכים יותר) ב. הקלה  בעומס על המחלקות בבתי החולים.