QUANTIEN

  • מערכת הQUANTIEN מיוצרת ע"י חברת Abbott
  • בעזרת המערכת לבצע בדיקות פזיולוגיות להערכת חומרת הצרויות בעורקים הכליליים ; FFR תחת היפרמיה ו- RFR ללא צורך באדנוזין
  • ניתן להתקין את המערכת במספר מקומות בחדר הצנתורים לרבות מיטת החולה, שולחן עבודה, על הקיר או על מעמד נייד
  • ניתן להציג את תמונת הווידיאו מהמערכת על צגים קיימים
  • המוצר מאושר משרד הבריאות, CE וFDA