בדיקות פיזיולוגיות


  • המערכת מסוגלת לבצע בדיקות פיזיולוגיות בכלי הדם הקורונריים והאפיקרדיאליים (CFR) ובכלי הדם המיקרו-וסקולריים (IMR)
  • בדיקות פיזיולוגיות בכלי הדם האפיקרדיאליים יכולות להתבצע תחת היפרמיה (FFR) או ללא היפרמיה RFR))
  • ניתן להשתמש בנתוני הבדיקה ולייצא אותם כפי שהם מוצגים במערכת עצמה
  • מעבר המידע נעשה בצורה אלחוטית, דרך מערכת ה PACS של בית החולים