כפפות


מק"ט biopsy-Needle-Achieve

כפפות כירורגיות וכפפות מיוחדות לצוות או לחולים הרגישים ללטקס או לטלק.

אנו מציעים מגוון רחב של כפפות ולמגוון רגישויות רב של חברת Cardinal Health

ביניהן:
 PROTEXISNON LATEX POWDER FREE GLOVE
LATEX MICRO – LATEX POWDER FREE GLOVE