אקמו – ECMO \ ELSO


מק"ט Hemochronתמיכה לבבית ריאתית חוץ גופית. ECMO הנה שיטת טיפול. אקמו הנה מערכת לתמיכה וחמצון הדם במקרים בהם הריאות אינן מסוגלות לבצע או לספק את רמות חמצון הדם הנדרש

בשנים האחרונות עולה השימוש בשיטת טיפול זאת והמונח ECMO מגדיר גם ציוד וגם טיפול.

השימוש באקמו החל בארץ בשנות ה 80 ובית החולים העמק בעפולה היה מחלוצי הטיפול הזה בארץ. מאז שנות ה 80 הצטבר ניסיון רב מאוד בטיפול התומך בנזקקים ל ECMO. הציוד המתקדם של השנים האחרונות ובניית פרוטוקולי טיפול במרכזים רבים בארץ המבוססים על טיפולים באלפי חולים\ות וכן זמינות הציוד מאפשרים היום לצוות האקמו לטפל בצורה בטוחה יותר ועם אחוזי החלמה גבוהים לאין ארוך מאלו שבעבר.